Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Maatwerk in de diepte én de breedte

Ozive biedt oplossingen op maat voor zowel eigenaren van monumentaal vastgoed, investeerders als gebruikers. Dat doen we vanuit ons atelier in Vught, waar we ideeën delen en nieuwe inzichten verwerven. Want elk project is uniek. Door een integrale aanpak en een multidisciplinaire benadering streeft Ozive ernaar om op inventieve wijze en samen met stakeholders een monumentaal gebouw nieuw leven in te blazen. Want leegstand is geen optie.

Revive

Denken, ontwikkelen én doen

Elk herbestemmingsvraagstuk is uniek. Ozive levert maatwerk van initiatief tot realisatie. Dat kan zijn in de vorm van haalbaarheidsonderzoek, conceptontwikkeling of planuitwerking. Op grote of kleine schaal. Voor een deel van een project of voor het gehele traject. Wij nemen zelfs herbestemmingsprojecten risicodragend over om het project van de grond te kunnen krijgen. Onze toegevoegde waarde schuilt in de unieke combinatie van denken, (risicodragend) ontwikkelen én doen. Voor ons is een herbestemming geslaagd als de historische kwaliteit van het gebouw behouden kan blijven en als de herbestemming ook economisch haalbaar is. Samen met eigenaren, investeerders en gebruikers gaan we integraal op zoek naar het meest optimale scenario.

Herbestemming Frisokazerne tot Akoestium Herbestemming Cultureel Erfgoed

Integrale aanpak

Herbestemmingsprojecten bevatten een hoge moeilijkheidsgraad, met name vanwege het multidisciplinaire karakter: het is een vraagstuk op de scheiding van restauratie en nieuwbouw, monumentenzorg en vastgoedontwikkeling, oude monumentale waarde en hedendaagse functionaliteit. Vandaar dat wij vanuit de kerndisciplines van de drie Ozive-bedrijven deze vraagstukken ook multidisciplinair benaderen door oplossingen te bedenken, risicodragende ontwikkelingen aan te gaan en projecten te realiseren.


HERBESTEMMING EN RENDEMENT

Ozive gaat uit van de monumentale en emotionele waarde van een gebouw en de mogelijk toekomstige functies. Door het gebouw en zijn omgeving te begrijpen, kan ook de bestaande kwaliteit maximaal benut worden om er iets nieuws van te maken. Voor ons is een herbestemming geslaagd als de historische kwaliteit van het gebouw behouden kan blijven en als de herbestemming ook economisch haalbaar is.


“Onze meest succesvolle herbestemmingsprojecten zijn vaak die projecten waarbij meer verschillende functies en doelgroepen met elkaar zijn gecombineerd, dan vooraf mogelijk werd geacht.”

Ewoud van der Sluis, initiatiefnemer Ozive


De situatie

Het huidige monumentale vastgoed staat steeds vaker leeg omdat het niet meer voldoet aan de wensen van de (potentiële) gebruikers. Dit wordt veroorzaakt door onder meer veranderingen in de maatschappij (cultuur en behoefte) en nieuwe technologieën. Bij leegstand zal een gebouw snel verpauperen. Om de   historische waarde van een pand te behouden is het nodig een nieuwe passende gebruiker te vinden of het gebouw aan te sluiten bij de wensen en behoefte van de huidige gebruiker. Dat alles binnen de technische mogelijkheden van het gebouw en de locatie.


One-room-concept

Het maakt niet uit in welke ontwikkelingsfase uw herbestemmingsvraagstuk verkeert. Heeft u een gebouw en zoekt een nieuwe functie? Of heeft u al een nieuwe bestemming, maar u weet niet of dat plan financieel en technisch haalbaar is. Wellicht bent u een gebruiker, die op zoek is naar een monumentaal pand voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten. Welke vraag betreffende herbestemming u ook heeft: u mag vrijblijvend aanschuiven aan de ‘keukentafel’ in ons atelier in Vught waar wij graag volgens het one-room-concept met u meedenken om tot haalbare herbestemmingen komen.