Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Richting kiezen

Vaak is er meer dan één mogelijkheid voor herbestemming van een monumentaal pand. Dan is het belangrijk om scenario’s door te rekenen en mogelijkheden te verkennen. Ozive helpt u daarbij. Denk daarbij aan financieringsvraagstukken, vergunningen, bestemmingsplannen of een weg vinden in het bos van monumentale regelgeving. Ozive kan eveneens voor u een complete haalbaarheidsstudie uitvoeren inclusief het ontwikkelen van een haalbaar concept. Wat uw herbestemmingsvraagstuk ook is, Ozive helpt u graag de juiste richting te kiezen.


“Herbestemmen is meer dan het geven van een nieuwe bestemming aan een gebouw. Het is met respect voor de historische, emotionele en architectonische waarden zoeken naar een passende functie met meerwaarde voor de toekomstige gebruiker. Ervaring, vakmanschap, interactie en samenwerking zijn nodig voor een succesvolle transformatie.”

Mireille Uhlenbusch, teamlid Ozive