Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Wat zijn de mogelijkheden?

U bent eigenaar van een monumentaal pand of u zoekt een historisch pand voor uw bedrijfsactiviteiten. Dan wilt u weten wat de mogelijkheden zijn. Ozive brengt voor u de mogelijkheden in kaart door onder meer marktonderzoek, huisvestingsonderzoek en bouwkundig onderzoek.

Op basis van deze onderzoeken heeft u inzicht in de waarde van uw vastgoed, welke ontwikkelmogelijkheden er zijn of dat het gebouw past bij uw huisvestingsbehoefte. Met deze kennis kunt u een koper of investeerder zoeken voor uw pand, overheidsinstellingen overtuigen van uw plannen, gebruikers enthousiasmeren of financieringsbronnen aanboren.


Procesaanpak

De procesaanpak van Ozive staat voor een continue afweging tussen programma, opbrengsten en behoud cultuurhistorische waarde van het monument.