Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Gebruikerswensen centraal

Bij de ontwikkeling van een monumentaal pand laat Ozive zich inspireren door de plek, de mogelijkheden van het gebouw en de wensen van de (beoogde) gebruikers. Vervolgens vertalen wij uw en onze ideeën naar een origineel en integraal concept. De marketingaanpak en het intensieve verkooptraject dat daarop volgt, garandeert de gewenste afzet van de te ontwikkelen functies zoals onder andere woningen, kantoren, winkels, hotels of horecagelegenheden. Om potentiële kopers zoveel mogelijk bij het ontwerpproces te betrekken organiseert Ozive workshops, waardoor de klant als het ware co-creator wordt van zijn eigen nieuwe woon-, werk-, of leefomgeving.
 De concept- ontwikkeling van Ozive staat garant voor het behoud van monumentaal erfgoed met emotionele waarde voor zijn omgeving.


“De zoektocht naar die functie waar behoefte aan is en naar wat een gebouw nieuw leven inblaast, waardoor mensen om de plek gaan geven, gaan houden, is van cruciaal belang voor een succesvolle herbestemming. Een herbestemming die ervoor kan zorgen, dat het gebied waarin dit te transformeren gebouw gevestigd is, in waarde kan toenemen.”

Tobias Verhoeven, teamlid Ozive