Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Vakmanschap met oog voor detail

De herbestemming van een monumentaal gebouw vraagt om kennis en kunde van historische bouwmethoden en materialen. Alleen door de kwaliteit van een bestaand gebouw te onderkennen, is het toevoegen van nieuwe functies mogelijk zonder de historische kwaliteit te verliezen. Ozive beschikt over kennis, kunde en de liefde voor het vak. Daarmee kan al in een vroeg stadium worden vastgesteld of een monumentaal gebouw technisch gezien geschikt is om herbestemd te worden. U voorkomt daarmee dat ambities en dromen achteraf niet realiseerbaar blijken te zijn.


“De kwaliteit van een monumentaal gebouw is een gegeven. Deze aanwezige kwaliteit dient optimaal benut te worden als er gezocht wordt naar nieuwe functionaliteiten en gebruiksmogelijkheden. Daarvoor is creativiteit nodig, technisch inzicht en pragmatisch out of the box denken. In het Ozive-atelier in Vught komen ideeën tot leven. Zo kunnen we nieuw leven brengen in historische gebouwen die door leegstand geen toekomstperspectief meer hadden.”

John van der Doelen, teamlid Ozive