Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Ervaring met helicopterview

Ozive is een initiatief van drie topspelers in de markt: Synchroon, HEVO en Nico de Bont. Door de handen ineen te slaan leveren ze een bijdrage aan de ontwikkeling en het behoud van monumentaal vastgoed. Elke organisatie heeft met haar specifieke kennis en ervaring haar sporen verdiend in het herbestemmen van deze objecten. Synchroon als project- ontwikkelaar, HEVO als huisvestingsadviseur en Nico de Bont als restauratie aannemer.
Ozive bundelt hun krachten en zo ontstaat er een unieke combinatie van kennis, kunde en vaardigheden waarmee uw herbestemmings- vraagstuk wordt benaderd. Dus niet langer vanuit één invalshoek of discipline, maar met een helicopterview het geheel overziend. Daarbij maakt Ozive gebruik van hun uitgebreide netwerk, waardoor eventueel ontbrekende specialistische kennis kan worden ingeschakeld of waarmee nieuwe verbindingen kunnen worden gelegd.


"Herontwikkeling van bestaand vastgoed vraagt om een heldere visie op het planconcept met gevoel voor de nieuwe maatschappelijke context. Monumentaal erfgoed kan, mits met kennis en gevoel voor schoonheid herbestemd, een drijvende kracht zijn voor de waardeontwikkeling in stedelijke gebieden."

Bart van Breukelen, initiatiefnemer Ozive