Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Huisvestingsadviseur die van aanpakken weet

HEVO is vastgoedspecialist en actief op het gebied van strategisch vastgoed- & huisvestingsadvies en projectmanagement, met specifieke aandacht voor gebruikers, kwaliteit en duurzaamheid. We worden gedreven door betrokkenheid, creativiteit en een gevoel van verantwoordelijkheid om de leegstand van prachtige panden aan te pakken. Zo zijn we in staat het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk te maken. Door de jarenlange ervaring in de sectoren onderwijs, overheid, zorg en bedrijfsleven kunnen succesvolle transformaties worden waargemaakt.


Rol binnen Ozive

Als het gaat om herbestemmingen brengen wij diverse functionele huisvestingsoplossingen in kaart, inclusief de investeringskosten en (financiële) risico’s. Daarbij onderkennen wij de emotionele waarde van een gebouw en adviseren over mogelijk gebruik en functie. Bovendien geven wij inzicht in de exploitatie van het gebouw na herbestemming.


Dromen waarmaken

HEVO biedt opdrachtgevers de zekerheid dat zijn dromen kunnen worden waargemaakt. We kennen de markten, trends en ontwikkelingen in de sectoren en zijn zo in staat oplossingen te vinden voor zowel maatschappelijk als publiek vastgoed. HEVO geeft inzicht in planning en financiële mogelijkheden gedurende de fases van uw huisvestings- of ontwikkelproces.