Ozive

ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Behoud door ontwikkeling

Nico de Bont is al meer dan 50 jaar specialist in klassieke restauratie, hedendaagse herbestemming en planmatig onderhoud van historisch erfgoed. Met aandacht en passie werken onze medewerkers dagelijks aan een grote variëteit aan historische werken. Van oude tot nieuwe monumenten, van grote tot kleine gebouwen en van complexe tot meer eenvoudige uitdagingen. Dat doen ze met liefde voor het vak en kennis van de nieuwste technieken. Door continue ontwikkeling streven wij samen met onze opdrachtgevers naar het creëren van duurzame waarde voor monumenten en erfgoed, zodat dit waardevolle vastgoed behouden kan blijven voor de toekomst.


Rol binnen Ozive

Als expert op het gebied van technische kwaliteit van historisch erfgoed, weet Nico de Bont wat de bouwtechnische mogelijkheden zijn van een monumentaal gebouw. Bovendien onderkennen we de technische functionaliteit, waardoor nieuwe functies met het oude gebouw geïntegreerd kunnen worden.


Restauratie

De oorsprong van Nico de Bont ligt op het terrein van de klassieke restauraties. Historische gebouwen als kerken, kastelen, stadhuizen, woonhuizen en boerderijen, die nog steeds een functie hebben in de lijn van hun oorspronkelijke gebruik. Meer en meer is de restauratie daarbij conserverend van karakter. Niet de rigoureuze aanpak van voorheen maar een kleinschalige benadering, steeds aangepast aan de technische kwaliteit van het bouwdeel en aan de historische context.


Herbestemming

Steeds vaker verliezen monumenten echter hun oorspronkelijke functie en is herbestemming noodzakelijk ten behoeve van een nieuw soort gebruik. Dit herbestemmen heeft zich ontwikkeld tot een aparte professie, op de scheiding van restauratie en renovatie, van historie en economie, van oude monumentale waarden en hedendaagse functionaliteit. Met als uitgangspunt behoud door ontwikkeling.